Zidentyfikowane BAT

W początkowej fazie projektu zidentyfikowano ponad 80 najlepszych dostępnych technik (BAT) i oceniono wiedzę przedsiębiorstw w ich zakresie:

 

infografiaQUESITOS

 

Technologie te mają wielki potencjał zmniejszania wpływu zakładów produkcyjnych na środowisko, poprzez przyczynianie się do redukcji ilości zanieczyszczeń powstających w procesach produkcyjnych lub do uzyskania oszczędności w zużyciu materiałów i zasobów energetycznych. Dla każdej techniki został opracowany arkusz danych, zawierający różne pola informacyjne, m.in.: opisy techniczne urządzeń niezbędnych do wdrożenia procesów produkcyjnych, uzyskane korzyści środowiskowe, czynniki ekonomiczne związane z ich wprowadzeniem, obowiązujące przepisy i regulacje.

W początkowej fazie projektu zidentyfikowano ponad 80 najlepszych dostępnych technik (BAT) i oceniono wiedzę przedsiębiorstw w ich zakresie.